ای که با نامت جهان آغاز شد***دفتر ما هم به نامت باز شد******دفتری کز نام تو زیور گرفت ***کار ان از چرخ بالاتر گرفت

آزمون زیست شناسی - سوال دی ماه زیست شناسی 1 پیش دانشگاهی

آزمون زیست شناسی

سوالات تشریحی و چهارگزینه ای زیست شناسی دبیرستان و پیش دانشگاهی

سوالات امتحان درس زيست شناسي1پیش دانشگاهی

 

نقش عوامل رونویسی و افزاینده را در تنظیم بیان ژن های یوکاریوتی بنویسید.

 

چگونگي روشن شدن اپران لك را درحضورلاكتوز شرح دهيد.

 

جهش هاي نقطه اي و جهش هاي تغيير چهار چوب را تعريف كنيد.

 

چگونگي ساخت واكسن را به روش مهندسي ژنتيك شرح دهيد.

 

روش كلون كردن گوسفند  از طريق استفاده از سلولهای تمایز یافته را باختصار  شرح دهيد.

 

پاسخ كوتاه دهيد:                                                                                                                                  الف- جایگاه تشخیص آنزیم چيست؟                                    ب- میکروسفر را تعريف كنيد.

 

خاستگاه متابولیسم ( چگونگی شکل گیری و تکامل اولین واکنشهای حیاتی) را توضیح دهید.

 

دلايلي كه نشان ميدهد ميتوكندري ها و كلروپلاست ها از باكتري حاصل شده اند را فقط نام ببريد.

 

پاسخ كوتاه دهيد:  الف-نخستین جانداران تک سلولی که روی زمین پدیدار شدند کدامند؟

ب- اولين جانوراني كه از دريا به خشكي آمدند كدام بودند؟                ج- جد بند پایان امروزی چیست؟

 د- منشا ء گروههای جانوری چیست؟

 

طبق نظريه نوتركيبي 4 عامل كه سبب گوناگوني ژني مي شود كدامند؟

 

الف- الگوی تعادل نقطه ای چیست؟

ب- دو مورد از وقايعي كه سبب تغييرات ناگهاني و شديد در اقليم شده اند را نام ببريد.

 

انتخاب طبيعي در محيط ناهمگن بر روي صفات كمي چه اثري دارد ؟ با ذكر مثالي شرح دهيد.

 

الف- رانش ژن چيست؟

ب-  شارش چه اثري بر ميزان تنوع درون جمعيت پذيرنده و واگرايي جمعيت ها دارد؟

 

نازایی دورگه را با ذکر مثالی شرح داده و بنویسید که سدی پیش زیگوتی است یا پس زیگوتی؟

 

در جمعیتی با ترکیب ژنوتیپی    50AA+100Aa+50aa  الف- فراوانی اللهای A و a کدامند؟

ب- چنانچه شایستگی تکاملی آلل a برابر 5/0 باشدفراوانی اللهای  A و a را در گامتهایی که توسط افراد جمعیت تولید میشوند بدست آورید.

 

 

 

 

http://r-mirzaii.blogfa.com

وبلاگ آزمون زیست شنا سی

 

برگشت به صفحه اصلی

 

نوشته شده در  8/10/85

 

 

 

         

                                                                                

                                                                              

                                                             

                                                               

                                                                                                   

 

 

 

[ ] [ ] [ محمدرضا میرزایی ]

[ ]