ای که با نامت جهان آغاز شد***دفتر ما هم به نامت باز شد******دفتری کز نام تو زیور گرفت ***کار ان از چرخ بالاتر گرفت

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
آزمون زیست شناسی
آزمون زیست شناسی
سوالات تشریحی و چهارگزینه ای زیست شناسی دبیرستان و پیش دانشگاهی
قالب وبلاگ
[ ] [ ] [ محمدرضا میرزایی ] [ ]
یرای مشاهده تصاویر بسیار متنوعی از روتویسی- همانند سازی- چرخه سلولی- اپران لک -  و صدها تصویر از موضوعات درس زیست شناسی  

اینجا را  کلیک کنید

[ ] [ ] [ محمدرضا میرزایی ] [ ]
 
 
 
 
 

 دانلود سوالات زیست شناسی سال سوم شهریور1391

دانلود سوالات امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی شهریور 1391

 سؤالات گروه ي آزمايشي ‌علوم تجربي کنکور ۱۳۹۱
 
 
 
 
 


 

جزوه خلاصه و نکات درس زیست شناسی و آزمایشگاه 1

شامل خلاصه درس به زبان ساده همراه با نکات آن به انضمام سوالات تشریحی هر فصل درانتهای آن     

برای دریافت این مجموعه به وبلاگ

فروشگاه آزمون زیست شناسی

 مراحعه نمائید


 

برچسب‌ها: کنکور تجربی, زیست شناسی سال چهارم, دانلود سوالات امتحانات نهایی خرداد 91, سوالات کنکور تجربی 91
[ ] [ ] [ محمدرضا میرزایی ] [ ]
[ ] [ ] [ محمدرضا میرزایی ] [ ]
 سوالات تست فصل 2 زیست پیش دانشگاهی از کتاب خیلی سبز

              

                                                         کلیک کنید

[ ] [ ] [ محمدرضا میرزایی ] [ ]
[ ] [ ] [ محمدرضا میرزایی ] [ ]
سوالات تست فصل اول زیست شناسی پیش دانشگاهی                      کلیک کنید

سوالات تست فصل دوم زیست شناسی پیش دانشگاهی                      کلیک کنید

سوالات تست فصل سوم زیست شناسی پیش دانشگاهی                     کلیک کنید

سوالات تست فصل چهارم زیست شناسی پیش دانشگاهی                   کلیک کنید

سوالا ت تست فصل پنجم زیست شناسی  پیش دانشگاهی                   کلیک کنید

سوالات تشریحی طبقه بندی شده زیست شناسی پیش دانشگاهی            کلیک کنید

سوالات تست فصل ششم زیست شناسی پیش دانشگاهی                     کلیک کنید

سوالات تست فصل هفتم زیست شناسی پیش دانشگاهی                      کلیک کنید

سوالات تست فصل هشتم زیست شناسی پیش  دانشگاهی                    کلیک کنید

سوالات تست فصل نهم زیست شناسی پیش دانشگاهی                       کلیک کنید

سوالات تست فصل دهم زیست شناسی پیش دانشگاهی                       کلیک کنید

        

[ ] [ ] [ محمدرضا میرزایی ] [ ]

سوالات تست فصل هفتم زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

1-    كشتن بچه شيرها بوسيله نر هاي جوان ، در شير هاي شرق آفريقا  چه پيامدي دارد؟

   الف- بقاي گونه                       ب- بقاي فرد         

   ج- حفظ قلمرو                         د- حفاظت در برابر دشمن

 

2-    در آزمايش پاولوف نقش صداي زنگ در يادگيري سگ كدام مورد بوده است؟   

       الف- محرك اصلي                 ب- پاسخ غير شرطي 

       ج- محرك شرطي                 د- پاسخ شرطي

 

3-    رفتاري كه فيل ها در سيرك از خود نشان مي دهند مربوط به كدام نوع از انواع يادگيري است؟

       الف- عادي شدن                    ب- شرطي شدن كلاسيك      

       ج- شرطي شدن فعال             د- حل مساله

 

4-    پيچيده ترين و ساده ترين يادگيري به ترتيب كدام يك است؟

      الف- حل مساله- عادي شدن                   ب- عادي شدن – حل مساله         

      ج- شرطي شدن فعال – عادي شدن          د- شرطي شدن كلاسيك- حل مساله

 

5-    آواز كدام يك از پرندگان ساده تر و غير معمول تر است؟

      الف- جوجه هايي كه در اطاقك عايق صدا رشد كرده بودند     

       ب- جوجه هايي كه در بدو تولد ناشنوا مي شدند

      ج- جوجه هايي كه نوار آواز گنجشك بالغ همگونه خود را مي شنيدند 

       د- جوجه هايي كه توسط مادر مراقبت و پرورش مي يافتند

 

6-    مار برخي مواقع به پشت مي افتد و حالت يك مار مرده را به خود مي گيرد . اين عمل به خاطر چيست؟

    الف- جلب جفت                                   ب- تعيين قلمرو    

     ج- حفاظت در مقابل شكارچي                د- تغذيه

 

7-    كدام يك از جانداران زير از طريق فرومون با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند.

    الف- قورباغه        ب- شمپانزه        ج- شته            د- مار

 

8-    كدام يك از علايم زير موجب برقراري ارتباط بين قورباغه نر و قورباغه ماده براي جفت يابي مي شود؟

    الف- رنگ بدن       ب- حركت         ج- حالت بدن       د- صدا

 

9-    كدام يك از جانوران زير به هنگام توليد مثل ، به ترتيب سيستم تك همسري و چند همسري دارند؟

     الف- كبوتر نر – شير نر                          ب- كبوتر نر – عقاب نر 

     ج- آهوي نر- شير نر                 د- آهوي نر – عقاب نر

 

10- كدام يك از صفات چشمگير در جانوران نر نمي باشد؟

الف- دم مرغ جولا در فصل غير جفتگيري        ب- شاخ در قوچ در فصل جفتگيري 

 ج- يال در شير در فصل جفتگيري                  د- انشعابات شاخ گوزن در فصل غير جفتگيري

 

11 - انتخاب جنسي يك فرايند …….است كه …………به خاطر افزايش شانس توليد مثل انتخاب مي شود.

     الف- تكاملي – چند صفت وابسته به هم       

     ب- تكاملي – يك صفت وابسته به جنس

     ج- موقتي – حاصل عملكرد چند ژن به هم پيوسته     

     د- موقتي – چند صفت وابسته به جنس

12- آواز خواندن پرندگان ، نقش كدام عامل را در بروز صفت تاييد مي كند؟

       الف- ياد گيري      ب- غريزه     ج- اطلاعات وراثتي        د- اطلاعات وراثتي و يادگيري

 

13- كدام رفتار بيشترين ارتباط را با رفتار غريزي دارد؟    

  الف – حل مساله         ب-  نقش پذيري      

 ج- عادي شدن             د- شرطي شدن فعال

 

14- از نظر مصرف غذا شانس زنده ماندن كدام يك بيشتر است؟

  الف- كرم خاكي           ب- ملخ            ج- چيتا            د- گاو

 

15- در كدام يك از جانوران ترشح فرومون هاي جنسي سبب جلب جنس مخالف از فاصله دور مي گردد؟

     الف- پروانه هاي شب پرواز         ب- شمپانزه     

      ج- گوريل                د- كرم شب تاب

 

 

استفاده از تستهای وبلاگ آزمون زیست شناسی با ذکر نام وبلاگ اشکالی ندارد.

با قرار گرفتن موس بر روی گزینه صحیح نشانه پیکان به شکل دست در می آید.

 

     

 

http://r-mirzaii.blogfa.com

وبلاگ آزمون زیست شناسی

 

نوشته شده در 26/11/85

 

منبع : وبلاگ زیست شناسی گناباد

 

[ ] [ ] [ محمدرضا میرزایی ] [ ]

 

 

فصل نهم زیست پیش دانشگاهی

 

1- كوچكترين جانداري كه قادر به رشد و توليد مثل مي باشد كدام است؟

    1- ويروس                                        2- باكتري                                        

  3  - قارچ                                               4- پريون

 

2- كداميك هو مئو ستازي ندارد؟

    1- باكتري                                        2- ويروس ها                                    

 3- قارچ ها                                          4- سلول جانوري

 

3- كداميك از ويروس هاي زير DNA دار است؟

   1- آنفلونزا                                         2- هاري                                        

   3- ايدز                                             4- آبله مرغان

 

4- ويروس TMV از ............. ساخته شده است.

    1-RNA  و پروتئين                           2-  RNA و گليكو ليپيد                   

3-   DNA و گليكو ليپيد                          4-   DNA و پروتئين

 

5- جنس كپسيد در ويروس كدام است؟

    1- ليپيد                                            2- گليكو پروتئين                         

   3- پروتئين                                        4- كربو هيدرات

 

6- كار آمد ترين شكل كپسيد    براي گنجا ندن ژنوم ويروس  كدام است؟

    1- مارپيچي                                       2- ميله اي                                        

   3-  20 وجهي                                    4- مكعبي

 

7- روش انتقال كدام  ويروس به داخل سلول  متفاوت با بفيه است؟

    1- ويروس مولد آبله مرغان                2- ويروس اوريون                           

  3- ويروس موزاييك تنباكو                    4- ويروس هاري

 

8- كدام گزينه درست نمي باشد؟

    1- ورود ويروس به درون سلول به تنهايي عامل مرگ سلول است             

2- زيان ويروسها هنگام همانند سازي آنها درون سلول آشكار مي شود.

     3- به ژنوم ويروس در چرخه ليزوژني ،پروويروس گويند.                     

4- با هر بار تقسيم سلول ، پروويروس نيز تقسيم مي شود.

9ـ بيماري زايي پريون ها بر كدام پايه استوار است  ؟

    1ـ تغيير شكل ژنوم                                2ـ تغيير شكل پروتئين ها                 

3ـ با ايجاد جهش در ژنوم ميزبان                  4ـ با تغيير شكل پروتئين هاي ميزبان

 

10ـ ويروئيد از عوامل مهم بيماري زايي در كدام ها هستند ؟

    1ـ باكتري ها                                         2ـقارچها                             

  3ـ جانوران                                             4ـ گياهان

 

11ـ كداميك از اجزاي باكتري در فرآيند هم نوعي نقش دارد ؟

    1ـتاژك                                                 2ـ پيلي                               

3ـ ديواره سلولي                                        4ـ كپسول

12ـ از خصوصيات ساختاري باكتريها نمي باشد ؟

    1ـ نداشتن اندامك هاي غشا دار                         2ـ داشتن DNA حلقوي

    2ـ نداشتن هسته مشخص                                 3ـ نداشتن توانايي متا بوليسم

  

13- در كدام گروه جنس ديواره سلولي از پپتيد وگليكان مي باشد؟

    1- يو باكتري ها                                2- آركي باكتري ها                    

 3- سلول گياهي                                    4- قارچها

 

14- در كدام گروه ساختار ژني فاقد اينترون مي باشد؟

    1- سلول گياهي                               2- يو باكتريها                            

 3- آركي باكتري ها                             4- سلول جانوري

 

15ـ كدام گروه از باكتريها در محيط هاي مردابي زندگي ميكنند ؟

    1- متانوژن ها                                2- ترموفيل ها               

  3-هالوفيل ها                                   4-  يو باكتريها

 

 

16- آركي باكتريها از كدام جهت با يوكاريوتها متفاوتند ؟

    1ـ قطعات انيترون                             2ـ پروتئين هاي ريبوزومي            

  3- نوع ليپيد ها                                  4ـ تمام موارد           

 

17- كدام يك از باكتريها بي هوازي بوده و از هيدروژن سولفيد  به جای آب به عنوان منبع الكترون استفاده مي كنند ؟

    1- سيانو باكتري                              2- باكتريهاي غير گوگردي ارغواني                

 3- باكتري گوگردي سبز                       4- آنابنا

 

18- در كداميك از باكتريها منبع الكترون در فتوسنتز تركيبات آلي مانند اسيدها و كربو هيدراتها مي باشد ؟

    1- سيانوباكتريها                           2- گوگردي سبز                                                                    3

- گوگردي ارغواني                            4- غير گوگردي ارغواني  

 

استفاده از تستهای وبلاگ آزمون زیست شناسی با ذکر نام وبلاگ اشکالی ندارد.

با قرار گرفتن موس بر روی گزینه صحیح نشانه پیکان به شکل دست در می آید.

 

     

 

http://r-mirzaii.blogfa.com

وبلاگ آزمون زیست شناسی

 

 

نوشته شده در 3/1/86

[ ] [ ] [ محمدرضا میرزایی ] [ ]


 

 

1-كدام يك در تعيين اندازه جمعيت نقش مستقيم ندارد؟   

     الف- تولد      ب- مهاجرت     ج- جهش      د- مرگ

 

2- كدام يك جزء جمعيت هاي فرصت طلب نمي باشد؟   

   الف- پشه       ب- مورچه بالدار       ج- قورباغه    د- مگس

 

3- آهنگ رشد طبيعي يك جمعيت 200 تايي گوسفند ، برابر با 0.1 در سال است. جمعيت اين گله پس از دوسال با آهنگ رشد ثابت چقدر خواهد شد؟

   الف- 240            ب- 136           ج- 242              د- 168

 

4- در يك جمعيت 200 گوسفندي در طول يك سال ، 4مرگ و 8تولد، رخ داده است . آهنگ افزايش ذاتي طبيعي اين جمعيت چقدر است؟     

    الف- 0.04         ب- 0.02          ج- 0.01-            د- 0.02-

 

5- آهنگ رشد طبيعي جمعيت به ما امكان محاسبه و پيش بيني كدام يك از ويژگي هاي يك جمعيت را مي دهد؟

    الف- تراكم         ب- اندازه         ج- پراكنش           د- هر سه

 

6- وقوع كدام يك از آهنگ هاي رشد طبيعي در يك جمعيت نسبتاً كوچك بر احتمال آميزش ميان خويشاوندان مي افزايد؟

    الف- (0.1-)       ب- صفر          ج- (0.1)               د-( 0.11)

 

 

7- اثر انتخاب طبيعي بر جمعيت هاي تعادلي ………. و بر جمعيت هاي فرصت طلب……….مي باشد.

الف- تصادفي-تصادفي                  ب-تصادفي-غير تصادفي                      

  ج- غير تصادفي -  تصادفي           د-غير تصادفي-غير تصادفي

 

8-تنها وسيله دفاعي جمعيت هاي فرصت طلب در برابر تغييرات شديد و غير قابل پيش بيني محيط چيست؟

   الف- توليد زاده هاي سازگارتر           ب- ذخيره كردن غذا         

   ج- توليد مثل بيشتر                        د- همه موارد

 

9- نوتركيبي به عنوان عملي در ايجاد تنوع ژنتيكي ، در كدام جمعيت ها عاملي در ايجاد سازگاري در افراد محسوب نمي شود؟

    الف- مگس           ب- عقاب         ج- مار             د- لامپري

 

10- نوع تكامل همراه در رابطه كدام دو گونه زير با بقيه متفاوت است؟

   الف- عنكبوت و مگس                        ب- موش و گربه       

   ج- كرم قلاب دار و گوسفند                  د- مار و قورباغه

 

11- كدام يك توان بقاي جمعيت را افزايش مي دهد؟

  الف- خود لقاحي       ب-  اندازه كم        ج- جهش        د- رانش

 

12- تكامل همراه بين كدام دو جاندار وجود ندارد؟

    الف- وال  و اسب    ب- ريزوبيوم و لوبيا        ج- سگ و گربه     د- ببر و گوزن

 

13- در چه صورتي اندازه جمعيت در واحد زمان كاهش مي يابد؟ 

  الف- B>D          ب-D> r            ج-  B=D          د- B-D<0

 

14-رابطه گل شب  بو ونوزاد پروانه كلم چگونه است؟

   الف – صيادي      ب- همياري          ج- همسفرگي         د- رابطه اي ندارند

 

15- احتمال كدام يك در جمعيت هاي كوچك بيشتر است؟  

  الف-  سازش    ب- همگرايي        ج- جهش    د- نو تركيبي

 

16- در كدام حالت در جمعيت رقابت كمتري وجود دارد؟         

   الف- N=K     ب- N>K  

  ج- N<K         د- در هر سه حالت رقابت در شديدترين حالت ممكن است.

 

17- كدام شاخص جمعيت مستقل از افراد است؟

    الف- اندازه          ب- تراكم          ج- پراكنش            د- هيچكدام

 

18- مهمترين جنبه مقايسه جمعيت هاي فرصت طلب و تعادلي كدام است؟

    الف- نوع اثري است كه محيط بر آنها دارد.          

    ب- نوع اثري است كه بر محيط دارند.

    ج- نوع اثري است كه انتخاب طبیعی بر آنها دارد.      

    د- نوع رابطه جانداران با همديگر است.

 

9 1 - كداميك از ويژگي هاي جمعيت فرصت طلب نمي باشد ؟

        الف- داراي رقابت شديد                         ب- رشد و نمو سريع       

         ج- مرگ و مير تصادفي                        د- جثه ي كوچك

 

20- كداميك از ويژگي هاي جمعيت تعادلي است?  

         الف- زاد آوري سريع                         ب-  عمر نسبتا طولاني                           

         ج- داشتن زاده ي زياد                        د-  مرگ و مير مستقل از تراكم

 

 

استفاده از تستهای وبلاگ آزمون زیست شناسی با ذکر نام وبلاگ اشکالی ندارد.

با قرار گرفتن موس بر روی گزینه صحیح نشانه پیکان به شکل دست در می آید.

 

     

 

http://r-mirzaii.blogfa.com

وبلاگ آزمون زیست شناسی

 

نوشته شده در 13/11/85

 

 

منبع : وبلاگ زیست شناسی گناباد

 

 

[ ] [ ] [ محمدرضا میرزایی ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ سعی می شود تا به منظور استفاده دانش آموزان بویژه برای داوطلبان شرکت در کنکور و همچنین همکاران نمونه هایی از انواع سوالات در اختیار انان گذاشته شود . .
میرزایی - کارشناس ارشد زیست شناسی تکوینی- دبیر زیست شناسی دبیرستان های ناحیه 3 مشهد-
لینک های مفید
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
برچسب‌ها وب
لینک های مفید
  • کد موزیک
  • خونسرد
  • قالب وبلاگ